👶 เคล็ดลับสำหรับคุณแม่ยังสาว

การรังแกอาจเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวด แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันอาจนำไปสู่เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเช่น PTSD ค้นพบวิธีที่ PTSD แสดงออกในเด็ก ๆ

🍼 เด็ก ๆ

🍼 เกี่ยวกับมารดา